Замислете го ова: на Интернет наидете на понуда која изгледа премногу добра за да биде вистинита

Замислете го ова: наидете на понуда на Интернет која се чини дека е премногу добра за да биде вистина. Поради typo, тој убав лаптоп носи цена од 150 евра наместо 1500 евра. Вие брзо одлучите да имате корист од оваа зделка и да одлучите да го купите лаптопот. Може ли продавницата уште да ја откаже продажбата? Одговорот зависи од тоа колку цената се разликува од реалната цена. Кога големината на разликата во цените сугерира дека цената не може да биде точна, потрошувачот се очекува да ја испита оваа разлика во цените до одреден степен. Ова може да биде различно во случај на разлики во цените што не предизвикуваат директно сомневање.

-24 03 2017-

 

Сподели