Не секоја организација ги извршува своите активности со интегритет

Закон за куќа за свиркачи

Не секоја организација ги извршува своите активности со интегритет. Сепак, многумина се плашат да го звучат алармот, сега искуството постојано покажува дека свиркачите не биле секогаш доволно заштитени. Законот за куќа на свиркачите, кој стапи во сила во јули 2016 година, требаше да го промени ова и да утврди правила за пријавување на малверзации во организации со повеќе од 50 вработени. Во принцип, Законот се гради околу работодавачот и работникот. На поинаков начин отколку што е случајот во законот за вработување, овие термини се толкуваат широко во светло на Законот. Затоа, исто така, хонорарецот е предмет на овие правила.

22-02-2017

Law & More