Многу луѓе потпишуваат договор без да ја разберат содржината

Потпишете договор без всушност да ја разберете неговата содржина

Истражувањата покажуваат дека многу луѓе потпишуваат договор без всушност да ја разберат нејзината содржина. Во повеќето случаи, ова се однесува на договори за изнајмување или купување, договори за вработување и договори за раскинување. Причината за неразбирање на договорите често може да се најде во употребата на јазик; договорите често содржат многу правни термини, а службениот јазик се користи редовно. Покрај тоа, се чини дека многу луѓе не читаат договор правилно пред да го потпишат. Особено „малиот принт“ често се заборава. Како резултат, луѓето не се свесни за какви било потенцијални „улов“ и може да се појават правни проблеми. Овие правни проблеми честопати можеа да бидат спречени доколку луѓето го разберат договорот правилно. Многу често, се вклучени договори што можат да имаат големи последици. Затоа, многу е важно да ја разберете целата содржина на договорот пред да потпишете. Може да добиете правен совет за да го постигнете тоа. Law & More со задоволство ќе ви помогнеме во договорите.

Сподели
Law & More B.V.