Во парницата секогаш може да се очекуваат многу расправии

Холандскиот Врховен суд

Во парницата секогаш може да се очекува многу расправии и тој-рече-рече таа. За дополнително расветлување на случајот, судот може да нареди сослушување на сведоци. Една од карактеристиките на таквото сослушување е спонтаноста. За да се добијат одговорите што е можно повеќе неиздржани, рочиштето ќе се одржи „спонтано“ пред судијата. Холандскиот Врховен суд сега утврди дека е дозволено, од гледна точка на процедурална економија, расправата да се одвива врз основа на претходно напишана изјава. Во конкретниот случај од 23 декември, во спротивно ќе траеше претерано долго време да се сослушаат сите шестмината сведоци. Сепак, важно е судот соодветно да го земе предвид фактот дека овие писмени изјави може да предизвикаат намалена сигурност при проценка на доказите.

 

Сподели
Law & More B.V.