Измена на холандскиот устав

Телекомуникациите што се чувствителни на приватност подобро заштитени во иднина

На 12 јули 2017 година, холандскиот сенат едногласно го прифати предлогот на министерот за внатрешни работи и односи со кралството Пластерк, во блиска иднина, подобро да се заштити приватноста на е-поштата и другите телекомуникации чувствителни на приватност. Во членот 13 став 2 од холандскиот устав се вели дека тајноста на телефонските повици и телеграфската комуникација е неприкосновена. Сепак, со оглед на неодамнешните огромни случувања во секторот за телекомуникации, на членот 13 став 2, треба да се ажурира.

Холандски устав

Предлогот за новиот текст е следен: „Секој има право да ја почитува тајноста на неговата преписка и телекомуникациите“. Постапката за промена на членот 13 од холандскиот устав е активирана.

Law & More