Владата сака автоматски да ја подели пензијата кога станува збор за разводите

Холандската влада сака да договори партнерите кои добиваат развод автоматски да добијат право да добиваат половина од меѓусебната пензија. Холандскиот министер Ваутер Колмес за социјални работи и вработување сака да разговара за предлогот во Втората комора кон средината на 2019 година. Во наредниот период министерот ќе го разработи предлогот подетално заедно со учесниците на пазарот како што е пензискиот бизнис, напиша тој во писмото до Втората комора.

Во сегашното поставено, партнерите имаат две години да го бараат својот дел од пензијата. Доколку во рок од две години не го бараат дел од пензијата, тие ќе треба да го договорат тоа со својот поранешен партнер.

Разводот е тешка состојба во која имате многу на ум и пензијата е комплицирана тема. Поделбата може да стане и треба да стане помалку тешка. Целта е подобро да се заштитат ранливите партнери “, рече министерот.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

Сподели