Објавување на негативни и лажни трошоци за прегледи на Google

Објавувањето негативни и лажни прегледи на Google скапо го чини незадоволниот клиент. Клиентот објави негативни критики во врска со расадникот и неговиот Управен одбор под различни алијасии и анонимно. Апелациониот суд во Амстердам изјави дека клиентот не се спротивставил на тоа дека таа не постапила во согласност со правилата на непишано право што се сметаат за прифатливи во општествениот живот, и затоа таа сторила противзаконска постапка кон расадникот. Резултатот е дека клиентот треба да плати скоро 17.000 евра за штета и други трошоци.

-2018 01 13-

Сподели
Law & More B.V.