Услугата е од најголема важност за Том. Никогаш не треба да чекате долго за тој да одговори на е-пошта. За него е важен и добар однос со клиентот. Добра координација се прави со клиентот за тоа што се случува во контекст на задачата. Преку својот аналитички пристап, Том знае како правилно да процени правно сложена ситуација. Тој мисли многу стратешки за да постигне максимално решение за неговиот клиент. Ги зема предвид сите опции.

Во рок од Law & More, Том се занимава со општа пракса. Тој е преговарач и парница на канцеларијата.

ТГЛМ (Том) Меевис ЛЛМ

Слика на Том Меевис

аналитички, стратешки и комуникативни

Услугата е од најголема важност за Том. Никогаш не треба да чекате долго за тој да одговори на е-пошта. За него е важен и добар однос со клиентот. Добра координација се прави со клиентот за тоа што се случува во контекст на задачата. Преку својот аналитички пристап, Том знае како правилно да процени правно сложена ситуација. Тој мисли многу стратешки за да постигне максимално решение за неговиот клиент. Ги зема предвид сите опции.

Во рок од Law & More, Том се занимава со општа пракса. Тој е преговарач и парница на канцеларијата.

Law & More B.V.