Што е препорачано писмо

Регистрирано писмо е писмо што се запишува и следи за цело време во системот за пошта и бара поштарот да добие потпис за да го достави. Многу договори како што се полиси за осигурување и правни документи наведуваат дека известувањето мора да биде во форма на препорачано писмо. Со регистрација на писмо, испраќачот има правен документ што означува дека известувањето е доставено.

Law & More B.V.