Кои се различните видови на закон

Иако постојат многу различни видови на закони што можат да се изучуваат и разгледуваат, често е најлесно да се групираат во две основни категории: јавни закони и приватни закони. Јавните закони се оние што ги воспостави владата за подобро организирање и регулирање на однесувањето на граѓаните, кои често вклучуваат кривични закони и уставни закони. Приватните закони се оние што се воспоставени за да помогнат во регулирањето на деловните и приватните договори меѓу поединци, обично вклучувајќи ги законите за тортура и законите за имот. Бидејќи законот е толку широк принцип, законот е поделен на пет области на правото; уставно право, управно право, кривично право, граѓанско право и меѓународно право.

Law & More B.V.