Развод со пензија

Во случај на развод, двајцата имате право на половина од пензиите на вашите партнери. Ова е наведено во законот. Тоа се однесува само на пензијата што сте ја собрале за време на бракот или регистрираното партнерство. Оваа поделба се нарекува „изедначување на пензиите“. Ако сакате да ја поделите пензијата поинаку, можете да склучите договори за ова. Може да имате нотар да ги запише овие договори во вашиот предбрачен договор или договор за партнерство или може да имате адвокат или медијатор да ги напише овие договори во договор за развод. Ова е документ што ги содржи сите договори, како што се распределбата на вашите предмети, дом, пензија, долгови и како ја донесувате алиментација. Можете исто така да изберете друга поделба. Во тој случај го надоместувате вашето право на пензија со други права. На пример, ако добивате поголем дел од вашата пензија, можете да изберете да добиете помалку алиментација од брачниот другар.

Law & More B.V.