Што е финансии

Финансии е широк поим што опишува активности поврзани со банкарство, изнајмување или долг, кредит, пазари на капитал, пари и инвестиции. Во основа, финансиите претставуваат управување со пари и процес на стекнување на потребни средства. Финансиите исто така опфаќаат надзор, создавање и проучување на пари, банкарство, кредит, инвестиции, средства и обврски што ги сочинуваат финансиските системи.

Law & More B.V.