Што е кауција

Кауција е договор кога едно лице се согласува физички да го поседува имотот на друго лице заради чување или друга намена, но не презема сопственост над него, со разбирање дека ќе се врати на подоцнежен датум.

Law & More B.V.