Општи услови

Информациите дадени на Law & More B.V. веб-страницата е наменета единствено да служи како општи информации. Од овие информации не можат да се извлечат никакви права. Law & More B.V. не може да се чува и не одговара за каква било штета што произлегува од или како резултат на какви било нецелосни и / или неточни информации дадени на веб-страницата. Информации испратени до Law & More B.V. преку е-пошта или образец за контакт на веб-страницата на Law & More B.V. не е безбедна и нема да се смета дека се смета за доверлива.

Law & More B.V.