Јара е управувано магистерски студент, кој сака предизвик. Таа го разгледува случајот од аналитичка гледна точка и го преведува проблемот во прагматично решение. Креативно, но јасно размислување доаѓа прво со тоа. Во рамките Law & More Јара го поддржува тимот каде што е потребно и помага во решавање на разни правни проблеми и изготвување на (процедурални) документи, како на холандски така и на руски јазик.

Ј. (Јара) Кнупс

Ј. (Јара) Кнупс

управувано - аналитички силно - прагматично

Јара е управувано магистерски студент, кој сака предизвик. Таа го разгледува случајот од аналитичка гледна точка и го преведува проблемот во прагматично решение. Креативно, но јасно размислување доаѓа прво со тоа.

Во рок од Law & More Јара го поддржува тимот каде што е потребно и помага во решавање на разни правни проблеми и изготвување на (процедурални) документи, како на холандски така и на руски јазик.

Law & More B.V.