Посебни области

Евроазија е термин за географската област што ја сочинуваат Европа и Азија. Знаењето на овие пазари ги комбинираме со нашата експертиза за различните холандски и меѓународни јурисдикции. Преку оваа единствена комбинација ние сме во состојба да им обезбедиме целосна услуга на евроазиските бизниси и поединци.

Како претпријатие што работи во рамките на овие сектори, можете да наидете на сите видови на тешки правни проблеми. На крајот на краиштата, овие сектори никогаш не стојат мирно, тие активно се развиваат. Нашите адвокати се експерти за полињата во кои се пресекуваат овие сектори и можат да му дадат на вашето претпријатие правни совети или помош, на пример за одговорност на производот.

Иако спорот предизвикува емоции да се одвиваат високо, со резултат дека двете страни веќе не гледаат решение, на Law & More ние веруваме дека заедничко решение што ги задоволува сите инволвирани страни може да се најде преку медијација. Во овој процес Law & More медијаторите не само што ги земаат предвид интересите на обете страни за време на консултациите, туку и гарантираат правна и емоционална помош.

Law & More B.V.