Стапки

Law & More надоместоци за својата работа наведените часови за час, што, меѓу другото, зависат од искуството на вработените и видот на случајот при што се земени предвид и следниве фактори:
  • Меѓународен карактер на случајот
  • Специјалистичко знаење / единствена експертиза / правна сложеност
  • Итност
  • Вид на компанија / клиент
Основни цени:
Соработник   € 175 - € 195
Виш соработник   € 195 - € 225
партнер   € 250 - € 275
Сите цени се без ДДВ со 21%. Стапките може да се менуваат на годишно ниво. Law & More е, во зависност од видот на задачата, подготвена да обезбеди проценка на вкупната цена, што може да резултира во понуда за фиксен надомест за извршената работа.

Што велат клиентите за нас

Слика на Том Меевис

Управен партнер / застапник

Правен советник
Law & More