Стапки

Law & More надоместоци за својата работа наведените часови за час, што, меѓу другото, зависат од искуството на вработените и видот на случајот при што се земени предвид и следниве фактори:

  • Меѓународен карактер на случајот
  • Специјалистичко знаење / единствена експертиза / правна сложеност
  • Итност
  • Вид на компанија / клиент
Основни цени:
Соработник   € 175 - € 195
Виш соработник   € 195 - € 225
партнер   € 250 - € 275

Сите цени се без ДДВ со 21%. Стапките може да се менуваат на годишно ниво.

Law & More е, во зависност од видот на задачата, подготвена да обезбеди проценка на вкупната цена, што може да резултира во понуда за фиксен надомест за извршената работа.

Law & More B.V.