Даноци: минато и сегашно

Историјата на даноците започнува во римско време. Луѓето кои живеат на територијата на Римската империја морале да плаќаат даноци. Првите даночни правила во Холандија се појавуваат во 1805 година. Роден е основниот принцип на оданочување: приход. Данокот на доход беше формализиран во 1904 година.

ДДВ, данок на доход, данок на доход, данок на корпорација, данок на животна средина - сите тие се дел од даноците што ги плаќаме денес. Ние плаќаме даноци на владата и на општините. Со приходите, на пример, Министерството за инфраструктура на Холандија може да се грижи за дивите; или провинции за јавен превоз.

Економистите сè уште разговараат за прашања како што се: кој треба да плаќа данок? Кој треба да биде даночниот лимит? Како треба да се трошат даночните приходи? Државата без даноци не може да се грижи за своите граѓани.

Сподели
Law & More B.V.