Работодавачите треба да обрнат внимание на околностите под кои

Работодавците треба да обрнат внимание на околностите под кои сакаат да отпуштат вработен. Ова уште еднаш е докажано со пресуда на окружниот суд во Асен. Болницата мораше да му плати на својот вработен (фармацевт) надоместок за транзиција од 45,000 евра и правичен надомест од 125,000 евра, бидејќи нема разумни основи за раскинување на договорот за вработување. Болницата тврди дека фармацевтот е нефункционален, што се покажа дека не е случај. Договорот, сепак, беше распуштен, со назначените придобивки како резултат. Причина за ова е тоа што во меѓувреме работниот однос стана нарушен, што беше целосно му се припишува на работодавачот.

10-02-2017

Law & More