Испорачувач не е вработен

„Куриер за велосипеди„ Доливеро “Ситце Ферванда (20) е независен претприемач, а не вработен“, беше пресудата на судот во Амстердам. Договорот што е склучен помеѓу испорачателот и Деливеро не се смета за договор за вработување - и со тоа испорачувачот не е вработен во компанијата за испорака. Според судијата е јасно дека договорот бил наменет како договор за самовработување. Исто така, врз основа на методот на работа, јасно е дека нема платено вработување во овој случај.

Сподели
Law & More B.V.