Значење на изнуда

Изнудата е погрешна употреба на вистинска или загрозена сила, насилство или заплашување за да се добијат пари или имот од физичко лице или субјект. Изнудата генерално вклучува закана за лицето или имотот на жртвата, или за нивното семејство или пријатели.

Law & More B.V.