На што се заснова алиментација

Постои обемна листа на фактори при утврдување дали треба да се додели алиментација, како што се:

 • Тој ги финансиските потреби на партијата што бара алиментација
 • Способност на плаќачот
 • Начинот на живот кој го уживаше парот за време на бракот
 • Она што секоја партија е во можност да го заработи, вклучувајќи го и она што всушност го заработува, како и нивниот капацитет за заработка
 • Должината на бракот
 • Деца

Од странката која е должна да плати алиментација, во повеќето случаи, ќе се бара да плаќа одредена сума секој месец за период што ќе биде наведен во пресудата на брачниот пар за развод или спогодба за спогодба. Плаќањето на алиментација, сепак, не мора да се случува на неопределено време. Постојат случаи во кои должната страна може да престане да плаќа алиментација. Плаќањето на алиментација може да престане во случај на следниве појави:

 • Примателот повторно се жени
 • Децата достигнуваат возраста на зрелост
 • Судот одлучува дека по разумно време, примателот не вложил задоволителен напор да стане самоодржлив.
 • Платникот се пензионира, а потоа судијата може да одлучи да го измени износот на алиментација што треба да се плати,
 • Смртта на која било од страните.
Law & More B.V.