Презареждане

Повторување брак значи повторно склучување брак по смртта или развод од сопружник. Тоа е втор или последователен брак. Повторниот брак може да претстави неколку правни проблеми како што се одредбите за алиментација, старателство и наследство.

Сподели