Без грешка развод

Разводот без вина е развод во кој раскинувањето на бракот не бара покажување на лошо дело од која било од страните. Законите предвидуваат развод без вина, семеен суд дозволува развод како одговор на молба од која било од страните на бракот, без да се бара од подносителот на барањето да обезбеди докази дека обвинетиот сторил кршење на брачниот договор. Најчеста причина за појава на разводи без грешки се должи на непомирливи разлики или судир на личност, што значи дека парот не бил во можност да ги разгледа своите разлики.

Сподели