Семејно право

Семејното право е област на правото што се однесува на семејните односи. Тоа вклучува создавање семејни односи и нивно раскинување. Семејното право се однесува на извршување брак, развод, раѓање, посвојување или родителско овластување.

Сподели