Граѓански развод

Граѓанскиот развод е познат и како заеднички развод, што значи развод кој се придржува кон законите за соработка. Во граѓански или колаборативен развод, обете страни имаат совет, кои прифаќаат стил на соработка и работат заедно во обид да ги решат проблемите или барем да го минимизираат обемот и обемот на спорот. Советниците и нивните клиенти сакаат да изградат консензус и да донесат што е можно повеќе одлуки надвор од судот.

Сподели