Развод за поддршка на децата

Ако децата се вклучени во развод, издршката на детето е важен дел од финансиските аранжмани. Во случај на воспитување на родители, децата наизменично живеат со двајцата родители, а родителите ги делат трошоците. Заедно можете да склучите договори за поддршка на децата Овие договори ќе бидат утврдени во план за родители. Овој договор ќе го доставите до судот. Судијата ќе ги земе предвид потребите на децата кога ќе донесе одлука за издршка на детето. Изработени се посебни графикони за оваа цел судијата ги зема приходите како што се почетни пред разводот. Покрај тоа, судијата ја одредува сумата што може да ја испушти лицето кое мора да плати алиментација. Ова го нарече капацитет за плаќање. Исто така, се зема предвид способноста на лицето кое се грижи за децата. Судијата ги прави договорите конечни и ги бележи. Износот на одржување се прилагодува годишно.

Сподели