Старателство над дете по развод

Старателството над децата ги вклучува и должноста и правото на родителот да го воспитува и да се грижи за своето малолетно дете. Ова се однесува на физичката благосостојба, безбедноста и развојот на малолетното дете. Кога родителите кои вршат заедничко родителско овластување ќе одлучат да поднесат барање за развод, родителите, во принцип, ќе продолжат заеднички да го вршат родителското овластување.

Можни се исклучоци: судот може да одлучи дека еден од родителите има целосно родителско овластување. Сепак, при донесувањето на оваа одлука, најголемите интереси на детето се најважни. Ова е случај кога постои неприфатлив ризик детето да биде заробено или изгубено меѓу родителите (и таа ситуација веројатно нема да се подобри доволно краткорочно), или кога промената на старателството е инаку неопходна за да се задоволат најдобрите интереси на детето.

Law & More B.V.