Поништен

Кога поништен брак, тоа значи дека унијата е прогласена за неважечка и неважечка. Во суштина, се смета дека бракот воопшто не постоел. Ова се разликува од разводот по тоа што разводот означува крај на валидна заедница, но бракот сепак се препознава дека постоел. За разлика од разводот и смртта, поништувањето на бракот предизвикува бракот да не постои во законот, што може да влијае на поделбата на имотот и старателството над децата.

Law & More B.V.