Што е неизвршен договор

Неспроведлив договор е писмен или усмен договор што нема да се спроведува од страна на судовите. Постојат многу различни причини поради кои судот не може да спроведе договор. Договорите можат да бидат неизводливи заради нивната материја, затоа што едната страна во договорот неправедно ја искористила другата страна или затоа што нема доволно докази за договорот.

Law & More B.V.