Што е стратешко управување

Стратешкиот менаџмент е управување со ресурсите на организацијата за да ги постигне своите цели и задачи. Стратешкото управување вклучува поставување цели, анализа на конкурентското опкружување, анализа на внатрешната организација, евалуација на стратегиите и осигурување дека менаџментот ги шири стратегиите низ целата организација.

Law & More B.V.