Што е меѓународен бизнис

Меѓународниот бизнис се однесува на трговија на стоки, услуги, технологија, капитал и / или знаење преку националните граници и во глобална или транснационална скала. Тоа подразбира прекугранични трансакции на стоки и услуги помеѓу две или повеќе земји.

Law & More B.V.