Што е развој на бизнисот

Развојот на бизнисот може да се сумира како идеи, иницијативи и активности кои помагаат да се направи бизнис подобар. Ова вклучува зголемување на приходите, раст во смисла на проширување на бизнисот, зголемување на профитабилноста преку градење стратешки партнерства и донесување стратешки деловни одлуки.

Law & More B.V.