Што е ДОО

Друштво со ограничена одговорност (ДОО) е специфична форма на приватно друштво со ограничена одговорност. ДОО е вид на деловна структура која ги третира сопствениците како партнери, но им дава избор да бидат оданочени како корпорација. Оваа форма на деловна активност овозможува флексибилност во сопственоста и управувањето. Откако сопствениците ќе решат како би сакале да бидат оданочувани, управувани и организирани, тие ќе го кажат сето тоа во договор за работа. ДОО главно се користи во САД.

Law & More B.V.