Што е одржлив бизнис

Одржлив бизнис или зелен бизнис е корпорација која има минимално негативно влијание или потенцијално позитивно влијание врз глобалното или локалното опкружување, заедницата, општеството или економијата.

Сподели