Што е стартување

Терминот стартување се однесува на компанија во првите фази на работење. Стартапите се основани од еден или повеќе претприемачи кои сакаат да развијат производ или услуга за која веруваат дека има побарувачка. Овие компании генерално започнуваат со високи трошоци и ограничени приходи, поради што бараат капитал од различни извори како што се ризични капиталисти.

Law & More B.V.