Што е корпорација

Корпорација е правно деловно лице во кое сопствениците се заштитени од одговорност за дејствијата и финансискиот статус на компанијата. Одделена од сопствениците или акционерите, корпорацијата може да ги искористи повеќето права и одговорности што би ги поседувала индивидуален сопственик на деловна активност, што значи дека корпорацијата може да склучува договори, да позајмува пари, да тужи и да биде тужена, да поседува имот, да плаќа данок и да ангажира вработените.

Law & More B.V.