Што работи комерцијален адвокат

Улогата на комерцијален адвокат е да обезбеди законитост на комерцијалните трансакции, советувајќи ги корпорациите за нивните законски права и должности, вклучително и должностите и одговорностите на службениците на компанијата. За да го направат ова, тие мора да имаат познавање на аспекти на договорното право, даночно право, сметководство, закон за хартии од вредност, банкрот, права на интелектуална сопственост, лиценцирање, закони за зони и закони специфични за деловното работење на корпорациите за кои работат.

Сподели