Значење на банкрот

Состојба во која компанијата веќе не е во можност да ги плаќа своите долгови и судовите се принудени да го прекинат бизнисот.

Law & More B.V.