Нелојалните трговски практики преку зголемување на телефонот

Холандски орган за потрошувачи и пазари

Нелојалните трговски практики преку телефонска продажба се пријавуваат почесто. Ова е заклучок на Холандската управа за потрошувачи и пазари, независен супервизор што се залага за потрошувачи и бизниси. Луѓето сè повеќе се приближуваат преку телефон со таканаречени понуди за попустни кампањи, празници и натпревари. Многу често, овие понуди се формулираат на нејасен начин, така што клиентите на крајот треба да имаат повеќе отколку што очекуваат. Овој телефонски контакт честопати е проследен со агресивни практики за наплата на плаќања. Покрај тоа, на луѓето кои само се согласија да добиваат информации, исто така, им се врши притисок да плаќаат. Холандската управа за потрошувачи и пазари ги советува лицата со кои се контактираат телефонски со вакви понуди да го прекинат повикот, да ја одбијат понудата и да не ја плаќаат сметката.

Прочитајте повеќе за:

Сподели
Law & More B.V.