Закон за придобивки од холандска болест после работна попреченост како резултат на психолошки поплаки после бременоста?

Закон за придобивки од болест

Врз основа на член 29а од Законот за болни бенефиции, осигурената жена која не е во можност да изврши работа има право да добие исплата доколку причината за попреченост при работа е поврзана со бременост или раѓање. Во минатото, врската помеѓу психолошките поплаки, предизвикувајќи инвалидитет на работа и бременоста или раѓањето ретко се правеше и признаваше. Неодамнешната судска пракса покажува пресврт во однос на оваа точка.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Сподели
Law & More B.V.