Закон за придобивки од холандска болест после работна попреченост како резултат на психолошки поплаки после бременоста?

Врз основа на член 29а од Законот за болни бенефиции, осигурената жена која не е во можност да изврши работа има право да добие исплата доколку причината за попреченост при работа е поврзана со бременост или раѓање. Во минатото, врската помеѓу психолошките поплаки, предизвикувајќи инвалидитет на работа и бременоста или раѓањето ретко се правеше и признаваше. Неодамнешната судска пракса покажува пресврт во однос на оваа точка.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Сподели