Разликата помеѓу контролорот и процесорот

Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR) веќе е во сила веќе неколку месеци. Сепак, сè уште постои неизвесност за значењето на одредени поими во GDPR. На пример, на сите не им е јасно која е разликата помеѓу контролорот и процесорот, додека ова се основни концепти на GDPR. Според ГДПР, контролорот е (правно) лице или организација што ги одредува целта и средствата за обработка на лични податоци. Контролорот утврдува зошто се обработуваат лични податоци. Покрај тоа, контролорот во принцип одредува со кои средства се одвива обработката на податоците. Во пракса, страната што всушност ја контролира обработката на податоците е контролор.

Општи регулативи за заштита на податоците (GDPR)

Според GDPR, обработувачот е посебно (правно) лице или организација која обработува лични податоци во име и под одговорност на контролорот. За обработувачот, важно е да се утврди дали обработката на лични податоци се врши во корист на себе или во корист на контролорот. Понекогаш може да биде загатка за да се утврди кој е контролор, а кој процесор. На крајот, најдобро е да одговорите на следното прашање: кој има крајна контрола врз целта и средствата за обработка на податоци?

Сподели
Law & More B.V.