Примерок на писмо за побарување за плата

Примерок на писмо за побарување за плата

Кога сте извршиле труд како вработен, имате право на плата. Спецификациите околу исплатата на платите се регулирани во договорот за вработување. Ако работодавачот не ги исплати платите (навреме), тоа е стандардно и можете да поднесете барање за плата.

Кога да поднесете барање за плата?

Постојат неколку причини зошто работодавачот одбива да исплати плата. Прво, може да има неможност на работодавачот да плати. Во овој случај, работодавачот нема пари да исплати плати. Побарувањето за плата нема да биде решение во овој случај. Подобро е да поднесете барање за стечај на работодавачот во оваа ситуација.

Понатаму, договорот за вработување може да вклучува и клаузула за исклучување на плата. Тоа значи дека нема да ви бидат платени часовите што не сте ги работеле. Потоа, исто така, не можете да барате плати за овие часови.

Главното правило за одредување дали може да се поднесе барање за плата е дека имате право на плата во замена за извршената работа. Ако не се исплатени плати, побарувањето за плата веројатно ќе успее.

Болест

И кога е болен, работодавачот е должен (со исклучок на деновите на чекање) да продолжи да плаќа плати. Оваа обврска важи до 2 години од 1e ден на пријавување болен. Притоа, на работодавачот не му е дозволено да престане да плаќа плати. Ако тоа се случи, можете да поднесете барање за плата. Меѓутоа, овде може да се појави исклучок за првите два „болни“ дена. Ова е случај ако концептот на „денови на чекање“ е вклучен во договорот за вработување или CAO. Тоа значи дека во првите 2 дена од пријавувањето болен, работодавачот не е обврзан да исплати плата. Тогаш не можете да барате плати во текот на овие 2 дена.

Разрешување

Исто така, во случај на отказ, работодавачот е должен да продолжи со исплата на плата до денот пред да стапи на сила отказот. Оваа обврска важи и доколку вие како вработен сте суспендирани до датумот на отпуштање и затоа не вршите никаква работа дотогаш. Ако вашиот работодавец одбие да плати плата за периодот до датумот на отпуштање, можете да поднесете барање за плата.

Примерок на писмо за побарување за плата

Со оглед на горенаведеното, дали имате право на побарување за плата? Ако е така, прво контактирајте го вашиот работодавец (по телефон) и прашајте дали тој сепак ќе ги префрли платите. Сè уште не е исплатена заостанатата сума? Потоа можете да испратите писмо за барање плата до вашиот работодавец. Во ова писмо, му давате на вашиот работодавец (обично) 7 дена да ги исплати платите.

Имајте предвид дека ако не поднесете барање во рок од 5 години за да побарате заостанати плати, побарувањето ќе биде застарено! Затоа е мудро да се поднесе барање за плата навреме.

За оваа намена можете да го користите нашиот примерок на писмо:

Вашето име

Адреса

Поштенски код и град

До

Име на работодавач

Адреса

Поштенски код и град

Предмет: писмо барање за плата

Почитувана г-ѓа/г-ѓа [име на работодавач],

Од [датум на вработување], јас сум вработен во [име на компанијата] според договор за вработување. Јас сум вработен за [број на часови] неделно во позиција на [позиција].

Преку овој допис сакам да ве информирам дека до денес не сум земал плата за периодот од [датум] до [датум]. Поради оваа причина, ви го испраќам моето барање за побарување за плата.

Откако бевте телефонски контактирани, не продолживте со плаќањето. Платата според договорот за вработување требало да биде исплатена на [.датум], но тоа не се случи. Вие сте така [денови/месеци] во неплаќање и заостанатите плати се зголемени на [износ].

Барам и доколку е потребно ве повикувам да ја префрлите заостанатата плата веднаш, или најдоцна во рок од 7 дена од датумот на овој допис, на [.број на сметка] и да ми ги испратите уплатниците за [месец(и)].

Во случај на неплаќање во наведениот рок, барам законско зголемување (Дел 7:625 од Граѓанскиот законик) и законска камата.

Очекувајќи го вашиот одговор,

[Вашето име]

[Потпис]

Откако ќе го прочитате овој блог, дали сè уште имате прашања за поднесување барање за плата или прашања за постапката за барање плата? Ако е така, ве молиме контактирајте со нас. Нашиот адвокати за вработување со задоволство ќе ви помогнеме!

Law & More