Дали планирате да ја продадете вашата компанија?

Апелациониот суд во Амстердам

Тогаш, паметно е да побарате соодветен совет за должностите во врска со работниот совет на вашата компанија. Со тоа, можете да избегнете потенцијална пречка за процесот на продажба. Во неодамнешната пресуда на Апелациониот суд во Амстердам, Секторот за претприемништво донесе пресуда дека правниот субјект на продажба и неговите акционери ја нарушиле должноста за грижа кон работниот совет на продажната компанија. Правниот субјект на продажба и неговите акционери не доставија навремена и доволна информација до работниот совет, тие не успеаја да го вклучат работничкиот совет во барање совет за издавање на задачи на експерти, и тие не се консултираа со работниот совет навреме и претходно на барањето за совет. Затоа, одлуката за продажба на компанијата не е донесена разумно. Одлуката и последиците од решението треба да бидат укинати. Ова е непожелна и непотребна ситуација која можеше да се спречи.

-2018 01 12-

Сподели
Law & More B.V.