Во новиот холандски предлог-закон што е ставен на Интернет за консултации денес

Холандска сметка

Во новиот холандски нацрт-закон, кој денес е ставен на консултација на Интернет, холандскиот министер Блок (безбедност и правда) изрази желба да се стави крај на анонимноста на имателите на акции на носители. Наскоро ќе биде можно да се идентификуваат овие акционери врз основа на нивната сметка за хартии од вредност. Акциите тогаш можат да се тргуваат само преку употреба на сметка за хартии од вредност што ја води посредникот. На овој начин, лицата вклучени во, на пример, перење пари или финансирање на тероризам, можат полесно да се следат. Со овој предлог-закон, холандската влада ги следи препораките на ФАТФ.

-14 04 2017-

Сподели
Law & More B.V.