Холандија уште еднаш се докажа себеси…

Национални и меѓународни компании

Холандија уште еднаш докажа дека е добро место за размножување и за националните и за меѓународните компании, како што следува од различните бројки и резултатите од извештаите за истражувања, објавени од владата, непосредно пред новата година. Економијата црта розова слика, со постојан раст и паѓање на нивото на невработеност. Потрошувачите и деловните субјекти се сигурни. Холандија е меѓу најсреќните и најпросперитетните земји во светот. И списокот продолжува. Холандија го зазема четвртото место на листата на земји со најконкурентна економија во светот. Со оглед на иновациите, Холандија докажа дека е солиден партнер. Не само што Холандија постави курс да постигне зелена економија со која треба да се гордее, туку има и најтимулирачка деловна клима во светот.

Law & More