Во Холандија, големо значење се придава на правото на работниците да штрајкуваат

Во Холандија, голема важност е придадена на правото на штрајк на работниците. Холандските работодавци мора да толерираат штрајкови, вклучувајќи ги и негативните последици што може да ги има за нив, сè додека се исполнети „правилата за игра“. За да се осигури дека вработените не се одвратени од користењето на ова право, холандскиот Централен апелационен одбор донесе одлука дека штрајкот не треба да влијае на висината на надоместокот за невработеност. Ова значи дека дневната плата на вработениот, врз основа на која се пресметува надоместокот за невработеност, не треба повеќе да влијае на штрајк.

-11 04 2017-

Сподели