Европската комисија сака посредниците да ги информираат за градбите…

Европската комисија сака посредниците да ги известат за конструкциите за избегнување данок што ги создаваат за своите клиенти.

Земјите честопати ги губат даночните приходи поради претежно транснационалните фискални конструкции што даночните советници, сметководители, банки и адвокати (посредници) ги создаваат за своите клиенти. За да се зголеми транспарентноста и да се овозможи исплаќање на тие даноци од даночните власти, Европската комисија предлага од 1 јануари 2019 година, овие посредници ќе бидат обврзани да обезбедат информации за тие градби пред тие да бидат спроведени од нивните клиенти. Документите што ќе се обезбедат ќе бидат достапни за даночните власти во базата на податоци на ЕУ.

Правилата се сеопфатни

Тие важат за сите посредници, за сите градби и за сите земји. Ermе бидат санкционирани посредници кои не ги следат овие нови правила. Предлогот ќе биде понуден на одобрување до Европскиот парламент и Советот.

Сподели
Law & More B.V.