Холандскиот врховен суд дава јасност и утврди…

Побарување на пазарната вредност

Може да му се случи на секого: вие и вашиот автомобил се вклучите во сообраќајна несреќа и вашето возило е вкупно. Пресметката на штетата на вкупното возило често доведува до жестока дебата. Холандскиот Врховен суд дава јасност и утврдил дека во тој случај може да се бара пазарната вредност на автомобилот во моментот на загубата. Ова произлегува од холандскиот правен принцип дека загрозената страна мора што е можно повеќе да биде вратена на позицијата во која би бил тој доколку не настане штетата.

Сподели
Law & More B.V.