Вистинското прашање не е дали машините размислуваат, туку дали мажите размислуваат

Б.Ф. Скинер еднаш рече: „Вистинското прашање не е дали машините размислуваат, туку дали мислат мажите“

Оваа изрека е многу применлива за новиот феномен на самовозечки автомобил и за начинот на кој општеството се занимава со овој производ. На пример, треба да се започне да се размислува за влијанието на самовозечкиот автомобил врз дизајнот на холандската модерна патна мрежа. Поради оваа причина, министерот Шулц ван Хагин на холандскиот Претставнички дом на 23 декември го понуди извештајот „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen“ („Самовозечки автомобили, Истражувајќи импликации врз дизајнот на патиштата“). Овој извештај, меѓу другото, го опишува очекувањето дека ќе стане можно да се остават знаци и обележувања на патиштата, да се дизајнираат патишта поинаку и да се разменуваат податоци помеѓу возилата. На овој начин, автомобилот што управува самостојно може да придонесе за отстранување на сообраќајните проблеми.

Сподели
Law & More B.V.