Б.Ф. Скинер еднаш рече: „Вистинското прашање не е дали машините размислуваат, туку дали мислат мажите“

БФ Скинер еднаш рече: „Вистинското прашање не е дали машините размислуваат, но дали мажите прават“. Оваа изрека е применлива за новиот феномен на возењето самоуверено и за начинот на кој општеството се занимава со овој производ. На пример, треба да се размислува за влијанието на само-возењето автомобил врз дизајнот на холандската модерна патна мрежа. Поради оваа причина, министерот Шулц ван Хаеген на 23 декември го понуди извештајот „Автомобили на Зефригденде, Веркенинг ван импликации за истрага на ван ваген“ („Самовозни автомобили, истражување на импликациите врз дизајнот на патиштата“) на холандскиот Претставнички дом. Овој извештај, меѓу другото, ја опишува очекувањето дека ќе стане можно да се остават знаци и ознаки на патиштата, да се дизајнираат патишта поинаку и да се разменуваат податоци помеѓу возилата. На овој начин, авто-возењето автомобил може да придонесе за елиминирање на проблеми во сообраќајот.

Сподели